Медицински център
Всичко за дишането
Всеки дъх е ценен!
Публикации
Най-съществената характеристика на ОБСЕСИВНО-КОМПУЛСИВНОТО РАЗСТРОЙСТВО са повтарящи се натрапливи мисли и действия. Натрапливите мисли са представи , образи или импулси, които нахлуват в съзнанието отново и отново  стереотипно.Те са почти неизменно мъчителни, защото са насилствени или неприлични, или просто защото се възприемат като безсмислени и обикновено пациентът се опитва да им се противопостави. Възприемат се като собствени мисли, дори и да са нежелани и често неприятни.  : опасение от загуба на контрол и нараняване на околните или себе си; опасение от замърсяване или заразяване; натрапливи съмнения -  изключени ли са  електрическите уреди,  заключена ли е  външната врата и други подобни ; натрапващи се мисли и представи със сексуално или агресивно съдържание, в разрез с моралните ценности на човека; натраплива потребност от чистота, подреденост и симетрия  Натрапливите действия и ритуали са повтарящо се стереотипно поведение.Те не носят удоволствие по своята същност, нито водят до изпълнението на полезни задачи.Често пациентът ги разглежда като предпазващи го от някое обективно  малко вероятно събитие, причиняващо му вреда или с което той заплашва околните.Обикновено това поведение се възприема като безсмислено и безплодно и той прави повтарящи се опити да му се противопостави.Много чести обсесии са- многократно миене на ръцете или къпане;многократни проверки, ритуали на броене - на плочките по тротоара, дърветата по пътя, стъпалата,колите  многократно повтаряне на различни действия,ритуали на чистене и подреждане, ритуали , свързани с предпазване от евентуални нещастие или смърт. Повечето изследвания показват че средно около 70% от пациентите с ОКР имат полза от подходящо лекарство или от когнитивно-поведенческа терапия.Пациентите , които се повлияват от медикаменти имат от 40-60% спад на симптомите, докато тези които имат ефект от КТП обикновено съобщават за 60-80% намаление на симптомите. ГЕНЕРАЛИЗИРАНОТО ТРЕВОЖНО РАЗСТРОЙСТВО се характеризира  хронична и прекомерна тревожност в продължение на най-малко шест месеца, които причиняват неработоспособност и стрес.Психичните симптоми: са тревожност,проблеми в концентрацията, духовна празнота, неспособност да се стои в покой, раздразнителност, физически проблеми със съня, особено при заспиване, болки, мускулно напрежение,сърцебиене,изпотяване,замайване, сънливост,синдром на раздразнените черва и др.стомашно-чревни симптоми ,Поведенческите-безпокойство, непрестанно движение, нервничене, плашливост. Има няколко нелекарствени терапии на разположение, като психообучение,релаксиращи упражнения, , когнитивно поведенческа терапия,психотерапия-различни подходи  самопомощ. Лекарствата на първи избор са антидепресанти -/SSRIs SNRIs/ и прегабалин. ШИЗОФРЕНИЯ Шизофренията е тежко, инвалидизиращо и хронично мозъчно заболяване, което съществено засяга качеството на живот на пациентите, техните  семейства  и обществото като цяло. Шизофренните разстройства се  характеризират  с фундаментални и характерни отклонения в мисленето и възприятията и с афект, който е несъответен или притъпен.Нарушенията засягат най- основните функции, които дават на здравия човек чувството на индивидуалност,неповторимост и самостоятелност. Най-интимните мисли, чувства и действия често се преживяват като узнавани от или споделяни с околните, поради което могат да се развият обяснителни налудности в смисъл , че са налице естествени или свръхестествени сили, които влияят върху мислите и постъпките на заболелия по начини, които често са нелепи. Халюцинациите –особено слухови-са чести и могат да коментират поведението или мислите на лицето, цветовете и звуците могат за изглеждат необичайно ярки или качествено променени.Мисленето стана неясно, незавършено и непроницаемо., а изразяването му в речта понякога  неразбираемо.Разкъсванията или вмятанията в потока на мислене са чести,като мислите понякога се преживяват като отнемани от външна сила.Настроението  обикновено е с намалена амплитуда,непостоянно или несъответно.Рзстройствата на волята мога да се проявят като инертност, негативизъм и ступор. Повечето епидемиологични изследвани показват, че приблизително 1% от хората развиват в някакъв момент от живота си шизофрения (т. нар. пожизнен болестен риск). Моментната болестност обикновено е по-малка и в повечето проучвания тя рядко надхвърля 0,5%. Разпространеността на заболяването сред мъжете и жените е еднаква.  Шизофренията се развива обикновено в юношеска или млада възраст, най-често във второто или третото десетилетие на живота. Заболяването често предизвиква отклонения в поведението и нарушава нормалното социално функциониране на засегнатите от него. Най-честите симптоми на шизофренията по време на острата фаза на болестта са налудностите и халюцинациите. Налудностите се срещат при 90% от пациентите и те са най-честия симптом. Налудностите са болестни вярвания,които не са споделени   от другите. Пациентът , страдащ от шизофрения може да смята, че е  наблюдаван , преследван,контролиран,  че е Господ  Бог, че много неща носят специално значение за него и т.н.   Тези вярвания са грешни, тъй като те не съответстват на действителността и  не могат да се коригират от данните на опита или по пътя на логиката., но заболелият е непоколебимо убеден в тяхната правдоподобност. Болните от шизофрения понякога чуват гласове - слухови халюцинации или пък усещат миризми - мирисни халюцинации. Халюцинациите представляват лъжливо сетивно възприятие, т.е. преживяване за възприятие без да е налице дразнител или източник на това усещане. В този смисъл халюцинациите представляват погрешно възприемане на реалността. Тези абнормни усещания могат да са много обезпокояващи и мъчителни за пациентите понякога  и да отключат поведение, което е трудноразбираемо за околните, а често и опасно. Голяма част от болните лица  не могат да мислят логично или да  общуват пълноценно. Мислите им, а също и речта им стават дезорганизирани и е трудно да бъдат следени и разбрани. Поради болестта си пациентите губят обичайния си хъс, енергия,подтиците си и интереса си към нещата, както и способността за преживяват удоволствие и да изразяват емоциите си.,  което  води често до неспособност за изпълнение на обичайните  задължения в дома, на работното място  или в учебна среда. Хората, страдащи от шизофрения, често се затварят и  избягват социални контакти, включително и с останалит членове на семействата си, тъй като  дори познатите хора и ситуации могат да са понякога  неприятни или плашещи за тях. Съвременната клинична психиатрия разполага с високоефективни и безопасни медикаменти за облекчаване симптомите на шизофренията. Възможностите за медикаментозно контролиране на симптомите непрекъснато нарастват. Лекарствата, които се използват за лечение на симптомите на шизофрения са антипсихотиците.. Освен медикаментозното лечение, важна и неразделна част от индивидуалния лечебен план представляват психологическата подкрепа, включването в различни програми за психосоциална рехабилитация, психологическото консултиране и психообучение, когнитивната психотерапия, както и оказването на подкрепа на семействата на пациентите.
© 2015  МЦ “Ре Спиро” Всички права запазени.
1 4 3 2
Работното време на центъра е: Всеки делничен ден от 08.00 до 18.00 ч. Събота и Неделя - на повикване Телефони за връзка  с нас: 0886 430 823  , 0888 348 552  факс: 084 620406
МЦ РеСпиро има сключен договор с НЗОК за 2015 г. за три пакета за оказване на помощ на здравноосигурени пациенти: белодробни болести психиатрия образна диагностика
НОВО
МЦ РеСпиро разполага с апарат за измерване на костна плътност от най-ново поколение! Апаратът е произведен от “GE” (General Electric)!
Запазете час
Медицински център
Всичко за дишането
Всеки дъх е ценен!
Спешен телефон: 0886 430 823
Публикации
Най-съществената характеристика на ОБСЕСИВНО- КОМПУЛСИВНОТО РАЗСТРОЙСТВО са повтарящи се натрапливи мисли и действия. Натрапливите мисли са представи , образи или импулси, които нахлуват в съзнанието отново и отново  стереотипно.Те са почти неизменно мъчителни, защото са насилствени или неприлични, или просто защото се възприемат като безсмислени и обикновено пациентът се опитва да им се противопостави. Възприемат се като собствени мисли, дори и да са нежелани и често неприятни.  : опасение от загуба на контрол и нараняване на околните или себе си; опасение от замърсяване или заразяване; натрапливи съмнения -  изключени ли са  електрическите уреди,  заключена ли е  външната врата и други подобни ; натрапващи се мисли и представи със сексуално или агресивно съдържание, в разрез с моралните ценности на човека; натраплива потребност от чистота, подреденост и симетрия  Натрапливите действия и ритуали са повтарящо се стереотипно поведение.Те не носят удоволствие по своята същност, нито водят до изпълнението на полезни задачи.Често пациентът ги разглежда като предпазващи го от някое обективно  малко вероятно събитие, причиняващо му вреда или с което той заплашва околните.Обикновено това поведение се възприема като безсмислено и безплодно и той прави повтарящи се опити да му се противопостави.Много чести обсесии са- многократно миене на ръцете или къпане;многократни проверки, ритуали на броене - на плочките по тротоара, дърветата по пътя, стъпалата,колите  многократно повтаряне на различни действия,ритуали на чистене и подреждане, ритуали , свързани с предпазване от евентуални нещастие или смърт. Повечето изследвания показват че средно около 70% от пациентите с ОКР имат полза от подходящо лекарство или от когнитивно-поведенческа терапия.Пациентите , които се повлияват от медикаменти имат от 40-60% спад на симптомите, докато тези които имат ефект от КТП обикновено съобщават за 60-80% намаление на симптомите. ГЕНЕРАЛИЗИРАНОТО ТРЕВОЖНО РАЗСТРОЙСТВО се характеризира  хронична и прекомерна тревожност в продължение на най-малко шест месеца, които причиняват неработоспособност и стрес.Психичните симптоми: са тревожност,проблеми в концентрацията, духовна празнота, неспособност да се стои в покой, раздразнителност, физически проблеми със съня, особено при заспиване, болки, мускулно напрежение,сърцебиене,изпотяване,замайване, сънливост,синдром на раздразнените черва и др.стомашно- чревни симптоми ,Поведенческите-безпокойство, непрестанно движение, нервничене, плашливост. Има няколко нелекарствени терапии на разположение, като психообучение,релаксиращи упражнения, , когнитивно поведенческа терапия,психотерапия-различни подходи  самопомощ. Лекарствата на първи избор са антидепресанти -/SSRIs SNRIs/ и прегабалин. ШИЗОФРЕНИЯ Шизофренията е тежко, инвалидизиращо и хронично мозъчно заболяване, което съществено засяга качеството на живот на пациентите, техните  семейства  и обществото като цяло. Шизофренните разстройства се  характеризират  с фундаментални и характерни отклонения в мисленето и възприятията и с афект, който е несъответен или притъпен.Нарушенията засягат най-основните функции, които дават на здравия човек чувството на индивидуалност,неповторимост и самостоятелност. Най-интимните мисли, чувства и действия често се преживяват като узнавани от или споделяни с околните, поради което могат да се развият обяснителни налудности в смисъл , че са налице естествени или свръхестествени сили, които влияят върху мислите и постъпките на заболелия по начини, които често са нелепи. Халюцинациите –особено слухови-са чести и могат да коментират поведението или мислите на лицето, цветовете и звуците могат за изглеждат необичайно ярки или качествено променени.Мисленето стана неясно, незавършено и непроницаемо., а изразяването му в речта понякога  неразбираемо.Разкъсванията или вмятанията в потока на мислене са чести,като мислите понякога се преживяват като отнемани от външна сила.Настроението  обикновено е с намалена амплитуда,непостоянно или несъответно.Рзстройствата на волята мога да се проявят като инертност, негативизъм и ступор. Повечето епидемиологични изследвани показват, че приблизително 1% от хората развиват в някакъв момент от живота си шизофрения (т. нар. пожизнен болестен риск). Моментната болестност обикновено е по-малка и в повечето проучвания тя рядко надхвърля 0,5%. Разпространеността на заболяването сред мъжете и жените е еднаква.  Шизофренията се развива обикновено в юношеска или млада възраст, най-често във второто или третото десетилетие на живота. Заболяването често предизвиква отклонения в поведението и нарушава нормалното социално функциониране на засегнатите от него. Най-честите симптоми на шизофренията по време на острата фаза на болестта са налудностите и халюцинациите. Налудностите се срещат при 90% от пациентите и те са най-честия симптом. Налудностите са болестни вярвания,които не са споделени   от другите. Пациентът , страдащ от шизофрения може да смята, че е  наблюдаван , преследван,контролиран,  че е Господ  Бог, че много неща носят специално значение за него и т.н.   Тези вярвания са грешни, тъй като те не съответстват на действителността и  не могат да се коригират от данните на опита или по пътя на логиката., но заболелият е непоколебимо убеден в тяхната правдоподобност. Болните от шизофрения понякога чуват гласове - слухови халюцинации или пък усещат миризми -мирисни халюцинации. Халюцинациите представляват лъжливо сетивно възприятие, т.е. преживяване за възприятие без да е налице дразнител или източник на това усещане. В този смисъл халюцинациите представляват погрешно възприемане на реалността. Тези абнормни усещания могат да са много обезпокояващи и мъчителни за пациентите понякога  и да отключат поведение, което е трудноразбираемо за околните, а често и опасно. Голяма част от болните лица  не могат да мислят логично или да  общуват пълноценно. Мислите им, а също и речта им стават дезорганизирани и е трудно да бъдат следени и разбрани. Поради болестта си пациентите губят обичайния си хъс, енергия,подтиците си и интереса си към нещата, както и способността за преживяват удоволствие и да изразяват емоциите си.,  което  води често до неспособност за изпълнение на обичайните  задължения в дома, на работното място  или в учебна среда. Хората, страдащи от шизофрения, често се затварят и  избягват социални контакти, включително и с останалит членове на семействата си, тъй като  дори познатите хора и ситуации могат да са понякога  неприятни или плашещи за тях. Съвременната клинична психиатрия разполага с високоефективни и безопасни медикаменти за облекчаване симптомите на шизофренията. Възможностите за медикаментозно контролиране на симптомите непрекъснато нарастват. Лекарствата, които се използват за лечение на симптомите на шизофрения са антипсихотиците.. Освен медикаментозното лечение, важна и неразделна част от индивидуалния лечебен план представляват психологическата подкрепа, включването в различни програми за психосоциална рехабилитация, психологическото консултиране и психообучение, когнитивната психотерапия, както и оказването на подкрепа на семействата на пациентите.
© 2015  МЦ “Ре Спиро” Всички права запазени.
1 4 3 2 Запазете час
Спешен телефон: 0886 430 823