Публикации
БИПОЛЯРНО АФЕКТИВНО РАЗСТРОЙСТВО Характеризира се с повтарящи се –най-малко два епизоди, при които настроението и равнището на активност на болния са съществено нарушени,като тези нарушения в някои случаи се изразяват в повишаване на настроението и увеличена енергия и активност/мания или хипомания/, а в други понижаване на настроението и намалена енергия и активност- депресия.Възстановяването  между епизодите  по правило е пълно. Манийните епизоди обикновено започват внезапно и продължават от две седмици до 4-5 месеца. Характеризират се с  трайно и абнормно приповдигнато, самоуверено или раздразнително настроение,двигателна възбуда, свръхактивност,повишено самочувствие или идеи за величие, прекомерна контактност и приказливост,намалена нужда от сън,усещане за препускане на мислите,лесна отвлекаемост, свръхмерно ангажиране с дейности, носещи удоволствия и наслада, но имащи недобри последици-прекомерно харчене за ненужни неща, глупави и неразумни инвестиции, несъответни сексуални контакти,крайно лекомислена и повърхностна преценка на действия и ситуации,много започнати и недовършени планове и действия,постоянно движение, прояви на агресивност. Депресиите имат тенденция да продължават по-дълго, но рядко повече от година, освен при възрастни хора. В състояние на депресия най-често се наблюдават следните симптоми и признаци: трайно понижено, потиснато, мрачно настроение, загуба на интерес и радост от любимите занимания и от живота въобще, липса на мотиваци, желание , хъс, невъзможност за концентриране и вземане на решения, неспокойствие или възбуда, усещане на постоянна и тежка умора, промяна на апетита със падане или покачване на теглото,намалено либидо, понижена самоувереност, ограничение на контактите, раздразнителност, чувства за безполезност, безпомощност, безнадежност, мисли за самоубийсво. Тези състояния могат да се редуват в произволна последователност и през различни интервали от време.Епизоди и от двата вида  често се развиват след стресови житейски събития или други психични травми, но наличието или отсъствието на стрес не е съществено за диагнозата.Първият епизод може да настъпи във всяка възраст от детството до старостта.Честотата на епизодите и характеристиките на ремисиите и рецидивите са много променливи, макар ремисиите да са с тенденция да се скъсяват с течение на времето, а депресиите да зачестяват и да траят по-дълго след средната възраст.Болестните епизоди са с различна продължителност и могат да се повторят веднъж или многократно в живота понякога и след десетки години спокойно и нормално съществуване. Промените при Биполярното афективно разстройство ангажират  не само настроението и мислите, а целия организъм и имат всеобхватно въздействие върху ежедневието на страдащия. Симптомите на болестта  могат да бъдат овладяни пълноценно и дългосрочно с богата гама  ефективни съвременни медикаменти.  Лечението   цели премахване на  болката и страданието от заболяването  и с негова помощ е възможно  да  се води  пълноценен  и удовлетворяващ живот.
Медицински център
Всичко за дишането
Всеки дъх е ценен!
© 2015  МЦ “Ре Спиро” Всички права запазени.
1 4 3 2
Работното време на центъра е: Всеки делничен ден от 08.00 до 18.00 ч. Събота и Неделя - на повикване Телефони за връзка  с нас: 0886 430 823  , 0888 348 552  факс: 084 620406
МЦ РеСпиро има сключен договор с НЗОК за 2015 г. за три пакета за оказване на помощ на здравноосигурени пациенти: белодробни болести психиатрия образна диагностика
НОВО
МЦ РеСпиро разполага с апарат за измерване на костна плътност от най-ново поколение! Апаратът е произведен от “GE” (General Electric)!
Запазете час
Публикации
БИПОЛЯРНО АФЕКТИВНО РАЗСТРОЙСТВО Характеризира се с повтарящи се –най-малко два епизоди, при които настроението и равнището на активност на болния са съществено нарушени,като тези нарушения в някои случаи се изразяват в повишаване на настроението и увеличена енергия и активност/мания или хипомания/, а в други понижаване на настроението и намалена енергия и активност- депресия.Възстановяването  между епизодите  по правило е пълно. Манийните епизоди обикновено започват внезапно и продължават от две седмици до 4-5 месеца. Характеризират се с  трайно и абнормно приповдигнато, самоуверено или раздразнително настроение,двигателна възбуда, свръхактивност,повишено самочувствие или идеи за величие, прекомерна контактност и приказливост,намалена нужда от сън,усещане за препускане на мислите,лесна отвлекаемост, свръхмерно ангажиране с дейности, носещи удоволствия и наслада, но имащи недобри последици- прекомерно харчене за ненужни неща, глупави и неразумни инвестиции, несъответни сексуални контакти,крайно лекомислена и повърхностна преценка на действия и ситуации,много започнати и недовършени планове и действия,постоянно движение, прояви на агресивност. Депресиите имат тенденция да продължават по-дълго, но рядко повече от година, освен при възрастни хора. В състояние на депресия най-често се наблюдават следните симптоми и признаци: трайно понижено, потиснато, мрачно настроение, загуба на интерес и радост от любимите занимания и от живота въобще, липса на мотиваци, желание , хъс, невъзможност за концентриране и вземане на решения, неспокойствие или възбуда, усещане на постоянна и тежка умора, промяна на апетита със падане или покачване на теглото,намалено либидо, понижена самоувереност, ограничение на контактите, раздразнителност, чувства за безполезност, безпомощност, безнадежност, мисли за самоубийсво. Тези състояния могат да се редуват в произволна последователност и през различни интервали от време.Епизоди и от двата вида  често се развиват след стресови житейски събития или други психични травми, но наличието или отсъствието на стрес не е съществено за диагнозата.Първият епизод може да настъпи във всяка възраст от детството до старостта.Честотата на епизодите и характеристиките на ремисиите и рецидивите са много променливи, макар ремисиите да са с тенденция да се скъсяват с течение на времето, а депресиите да зачестяват и да траят по-дълго след средната възраст.Болестните епизоди са с различна продължителност и могат да се повторят веднъж или многократно в живота понякога и след десетки години спокойно и нормално съществуване. Промените при Биполярното афективно разстройство ангажират  не само настроението и мислите, а целия организъм и имат всеобхватно въздействие върху ежедневието на страдащия. Симптомите на болестта  могат да бъдат овладяни пълноценно и дългосрочно с богата гама  ефективни съвременни медикаменти.  Лечението   цели премахване на  болката и страданието от заболяването  и с негова помощ е възможно  да  се води  пълноценен  и удовлетворяващ живот.
Медицински център
Всичко за дишането
Всеки дъх е ценен!
Спешен телефон: 0886 430 823
© 2015  МЦ “Ре Спиро” Всички права запазени.
1 4 3 2 Запазете час
Спешен телефон: 0886 430 823