Медицински център
Всичко за дишането
Всеки дъх е ценен!
Добре дошли!
МЦ “Ре Спиро” е създаден през  м.юни 2014 г. Основната ни задача е диагностициране и лечение на болестите , свързани с дишането. Нашият девиз  е "Всичко за дишането" Дишането е физиологичен акт при който  се извършва газообмен между кислород и въглероден двуокис при живите същества. Освен тази  функция се извършват още и  други - контрол на кръвно- газовото равновесие, ендокринни функции, имунни функции, растежни функции. Дишането участва и  в други  физиологични процеси, свързани със  сърдечно-съдовата система, централната нервна система, сън. Като обобщение това е един изключително важен процес, без който живота е немислим. Съществуват болести ,засягащи  горните  дихателни пътища, долните  дихателни пътища, белодробния паренхим, аферентните и еферентните нервни пътища, отговорни за  дишането, централно-мозъчните структури отговорни за този процес, коровите структури, свързани с емоции и мисловна дейност, регулиращи дишането. Дишането и психиката са взаимно свързани.   Психични и поведенчески разстройства , свързани с нарушения  дейността на психиката, които   влошават качеството на живот, са също обект на нашето внимание и грижа.   Всичко това е наш ариал и ние ще се опитваме да ви помагаме при всички патологично променени процеси, влияещи върху  вашето  дишане и психика.. МЦ “Ре Спиро” се намира на пл."Момина чешма" № 1 в гр. Разград - площада на централната джамия-разполага с паркинг, инвалидна рампа и са налични указателни табели. В центъра има лекарски кабинети, лаборатория за функционално изследване на дишането, лаборатория за кръвни , микробиологични, цитологични  изследвния, лаборатория за ренгенова диагностика с най-модерна дигитална система за разчитане на образите.,ехографска техника за диагностика на заболявания на вътрешните органи и плеври, лаборатория за диагностика на съня и нарушенията , свързани с него. Лаборатория за бронхологична диагностика.  Виж повече.. Ние сме членове на Европейската респираторна  асоциация,  ,чиито  девиз  е  "Всеки дъх е ценен". Участваме редовно в национални и международни събития, свързани с процеса на дишането, за да можем да ви бъдем полезни с най-новите тенденции при лечение на тази патология. Контактуваме с водещи специалисти в България- капацитети в тази област Във връзка с гореописаното, МЦ “Ре Спиро” извършва и следните здравно - медицински услуги: - специализирана оценка и консултация от психиатър,  - индивидуална психотерапия, - когнитивно-поведенческа, - предписване на медикаментозно лечение, вкл. дългосрочно поддържащо лечение и проследяване,  - насочване за  специализирани изследвания - консултации, лечение и грижи  към други медицински заведения и специалисти, - медицинска експертиза на работоспособността, - издаване на болнични листове; насочване към ТЕЛК, - издаване на медицински свидетелства и удостоверения (за притежаване на оръжие; за достъп до класифицирана информация; за психическа годност за изготвяне  на завещания, сделки с имоти). Психично-здравната  помощ   включва специализирана диагностична оценка на състоянията, изготвяне  на терапевтичен план, провеждане на терапия, проследяване , индивидуално консултиране и психотерапия.   Цели се бързо откриване, правилна диагноза, овладяване на симптомите и развиване на ресурсите  на личността за справяне, съобразно индивидуалните потребности. Предоставената   конфиденциална среда при гарантирана дискретност  дава възможност за изследване и анализ  на житейските и личностови затруднения  и  преодоляването им  по начин зачитащ човешкото достойнство и уважение към правото на избор.   Психичните заболявания се развиват без оглед на възраст, раса, етническа принадлежност, социално положение и влошават качеството на живот. Често е трудно да направим първата крачка и да потърсим помощ от специалист за себе си  или за наш близък. Голяма част от нуждаещите се от лечение  не го правят  поради незнание, срам, предпазливост от етикетиране. Някои  от засегнатите, които не получават  професионална помощ се опитват да се справят сами с алкохол или транквиланти. Търсенето на квалифицирана  помощ за справяне с  проблемите е  проява на  сила, смелост  и воля  за възстановяване, а не  белег на слабост и малодушие. В центъра  се осъществява диагностична оценка , лечение  и проследяване на широк кръг психично- здравни състояния.
© 2015  МЦ “Ре Спиро” Всички права запазени.
Работното време на центъра е: Всеки делничен ден от 08.00 до 18.00 ч. Събота и Неделя - на повикване Телефони за връзка  с нас: 0886 430 823  , 0888 348 552  факс: 084 620406
МЦ РеСпиро има сключен договор с НЗОК за 2015 г. за три пакета за оказване на помощ на здравноосигурени пациенти: белодробни болести психиатрия образна диагностика
НОВО
МЦ РеСпиро разполага с апарат за измерване на костна плътност от най-ново поколение! Апаратът е произведен от “GE” (General Electric)!
Запазете час
Медицински център
Всичко за дишането
Всеки дъх е ценен!
Добре дошли!
МЦ “Ре Спиро” е създаден през  м.юни 2014 г. Основната ни задача е диагностициране и лечение на болестите , свързани с дишането. Нашият девиз  е "Всичко за дишането" Дишането е физиологичен акт при който  се извършва газообмен между кислород и въглероден двуокис при живите същества. Освен тази  функция се извършват още и  други - контрол на кръвно- газовото равновесие, ендокринни функции, имунни функции, растежни функции. Дишането участва и  в други  физиологични процеси, свързани със  сърдечно-съдовата система, централната нервна система, сън. Като обобщение това е един изключително важен процес, без който живота е немислим. Съществуват болести ,засягащи  горните  дихателни пътища, долните  дихателни пътища, белодробния паренхим, аферентните и еферентните нервни пътища, отговорни за  дишането, централно-мозъчните структури отговорни за този процес, коровите структури, свързани с емоции и мисловна дейност, регулиращи дишането. Дишането и психиката са взаимно свързани.   Психични и поведенчески разстройства , свързани с нарушения  дейността на психиката, които   влошават качеството на живот, са също обект на нашето внимание и грижа.   Всичко това е наш ариал и ние ще се опитваме да ви помагаме при всички патологично променени процеси, влияещи върху  вашето  дишане и психика.. МЦ “Ре Спиро” се намира на пл."Момина чешма" № 1 в гр. Разград - площада на централната джамия-разполага с паркинг, инвалидна рампа и са налични указателни табели. В центъра има лекарски кабинети, лаборатория за функционално изследване на дишането, лаборатория за кръвни , микробиологични, цитологични  изследвния, лаборатория за ренгенова диагностика с най-модерна дигитална система за разчитане на образите.,ехографска техника за диагностика на заболявания на вътрешните органи и плеври, лаборатория за диагностика на съня и нарушенията , свързани с него. Лаборатория за бронхологична диагностика.  Виж повече.. Ние сме членове на Европейската респираторна  асоциация,  ,чиито  девиз  е  "Всеки дъх е ценен". Участваме редовно в национални и международни събития, свързани с процеса на дишането, за да можем да ви бъдем полезни с най-новите тенденции при лечение на тази патология. Контактуваме с водещи специалисти в България- капацитети в тази област Във връзка с гореописаното, МЦ “Ре Спиро” извършва и следните здравно - медицински услуги: - специализирана оценка и консултация от психиатър,  - индивидуална психотерапия, - когнитивно-поведенческа, - предписване на медикаментозно лечение, вкл. дългосрочно поддържащо лечение и проследяване,  - насочване за  специализирани изследвания - консултации, лечение и грижи  към други медицински заведения и специалисти, - медицинска експертиза на работоспособността, - издаване на болнични листове; насочване към ТЕЛК, - издаване на медицински свидетелства и удостоверения (за притежаване на оръжие; за достъп до класифицирана информация; за психическа годност за изготвяне  на завещания, сделки с имоти). Психично-здравната  помощ   включва специализирана диагностична оценка на състоянията, изготвяне  на терапевтичен план, провеждане на терапия, проследяване , индивидуално консултиране и психотерапия.   Цели се бързо откриване, правилна диагноза, овладяване на симптомите и развиване на ресурсите  на личността за справяне, съобразно индивидуалните потребности. Предоставената   конфиденциална среда при гарантирана дискретност  дава възможност за изследване и анализ  на житейските и личностови затруднения  и  преодоляването им  по начин зачитащ човешкото достойнство и уважение към правото на избор.   Психичните заболявания се развиват без оглед на възраст, раса, етническа принадлежност, социално положение и влошават качеството на живот. Често е трудно да направим първата крачка и да потърсим помощ от специалист за себе си  или за наш близък. Голяма част от нуждаещите се от лечение  не го правят  поради незнание, срам, предпазливост от етикетиране. Някои  от засегнатите, които не получават  професионална помощ се опитват да се справят сами с алкохол или транквиланти. Търсенето на квалифицирана  помощ за справяне с  проблемите е  проява на  сила, смелост  и воля  за възстановяване, а не  белег на слабост и малодушие. В центъра  се осъществява диагностична оценка , лечение  и проследяване на широк кръг психично-здравни състояния.
Работното време на центъра е: Всеки делничен ден от 08.00 до 18.00 ч. Събота и Неделя - на повикване
Спешен телефон: 0886 430 823
МЦ РеСпиро има сключен договор с НЗОК за 2015 г. за три пакета за оказване на помощ на здравноосигурени пациенти: белодробни болести психиатрия образна диагностика
© 2015  МЦ “Ре Спиро” Всички права запазени.
Телефони за връзка  с нас: 0886 430 823  , 0888 348 552  факс: 084 620406
НОВО
МЦ РеСпиро разполага с апарат за измерване на костна плътност от най-ново поколение! Апаратът е произведен от “GE” (General Electric)!
Запазете час
Спешен телефон: 0886 430 823