Центърът разполага с лицензирана Медико- диагностична лаборатория по образна диагностика с модерна рентгенова дигитална система и ехографска техника. Дигиталната рентгенограма дава възможност за моментално консултиране с водещи специалисти в страната и чужбина.
Разполагаме същи и с Медико-диагностична лаборатория за клинична, микробиологична, имунологична ,цитологична и хистологична  диагностика,която се интерпретира от водещи специалисти в страната.
В центъра е налична стационарна и мобилна апаратура за диагностика нарушенията на съня /Обструктивна сънна апнея/-полиграф и скринингово устройство . Диагностиката се извършва за 24 ч.,след което се извършва титрациа с най модерни ЦИПАП и/или БИПАП апарати на съня .Всички полисомнографии могат да се консултират с водещи специалисти в УЕБ пространството.
Разполагаме с Функционална лаборатория на дишането,където се извършва диагностика на динамичните и обемни нарушения на дишането /Спирометрии/
Разполагаме с алергологична лаборатория за извършване на алергична диагностика с кожно- алергични тестове,бронхопровокативни тестове и бронходилатативни тестове,които са златен  стандарт за диагностика на Бронхиална астма и Хронична обструктивна  белодробна болест.
Медицински център
Всичко за дишането
Всеки дъх е ценен!
© 2015  МЦ “Ре Спиро” Всички права запазени.
Работното време на центъра е: Всеки делничен ден от 08.00 до 18.00 ч. Събота и Неделя - на повикване Телефони за връзка  с нас: 0886 430 823  , 0888 348 552  факс: 084 620406
МЦ РеСпиро има сключен договор с НЗОК за 2015 г. за три пакета за оказване на помощ на здравноосигурени пациенти: белодробни болести психиатрия образна диагностика
НОВО
МЦ РеСпиро разполага с апарат за измерване на костна плътност от най-ново поколение! Апаратът е произведен от “GE” (General Electric)!
Запазете час
Центърът разполага с лицензирана Медико- диагностична лаборатория по образна диагностика с модерна рентгенова дигитална система и ехографска техника. Дигиталната рентгенограма дава възможност за моментално консултиране с водещи специалисти в страната и чужбина.
Разполагаме същи и с Медико-диагностична лаборатория за клинична, микробиологична, имунологична ,цитологична и хистологична  диагностика,която се интерпретира от водещи специалисти в страната.
В центъра е налична стационарна и мобилна апаратура за диагностика нарушенията на съня /Обструктивна сънна апнея/-полиграф и скринингово устройство . Диагностиката се извършва за 24 ч.,след което се извършва титрациа с най модерни ЦИПАП и/или БИПАП апарати на съня .Всички полисомнографии могат да се консултират с водещи специалисти в УЕБ пространството.
Разполагаме с Функционална лаборатория на дишането,където се извършва диагностика на динамичните и обемни нарушения на дишането /Спирометрии/
Разполагаме с алергологична лаборатория за извършване на алергична диагностика с кожно- алергични тестове,бронхопровокативн и тестове и бронходилатативни тестове,които са златен  стандарт за диагностика на Бронхиална астма и Хронична обструктивна  белодробна болест.
Медицински център
Всичко за дишането
Всеки дъх е ценен!
Спешен телефон: 0886 430 823
© 2015  МЦ “Ре Спиро” Всички права запазени.
Запазете час
Спешен телефон: 0886 430 823