Меню Затваряне
IMG_20200212_145804
IMG_20200212_145921
IMG_20200212_150648
previous arrow
next arrow

ВСИЧКО ЗА ДИШАНЕТО

медицинско заведение за стационарна медицинска помощ

Респиро Ултимед Хоспис

е дъщерна структура на МЦ РеСпиро ООД .Тя възникна спонтанно  с цел подпомагане лечебните функции на МЦ: По добро качество на живот по време на болест; По добро обслужване  и битови условия; Изпълнение на нови диагностични и терапевтични методи изискващи стационарни условия; Ресоциализация на болни с ментални проблеми.

Като определение РУХ е медицинско заведение за стационарна медицинска помощ. В него се извършват следните медицински дейности:

Палиативни грижи за болни с различни страдания


Лечение на болни с белодробни страдания, кардиологични страдания, болка, вътрешни болести, неврологични, психични заболявания, гериатрични промени!

Диагностика и лечение на болни с нарушения по време на сън (Инсомнии, Обструктивна сънна апнея)

Лечение на болни с ментални проблеми и тяхната ресоциализация (Основна цел на СЗО), осъществявани в дневен център.

Продажба на медикаменти, консумативи и техника за осъществяване на по-горните цели от създадената за това ДРОГЕРИЯ.

Нашата философия е изразена в нашето лого: "Всичко за Дишането" защото дишането е живот.

Дишането е обект на изучаване от белодробните специалисти, кардиолози, анестезиолози, психиатри (задухът е един от първите симптоми на тревожността ) обобщено интердисциплинарна тема и грижата за него е грижа за качеството на живот!

ЧАКАЛНЯ С КАФЕТЕРИЯ

Най добрите световни марки кафе, Френски кроасани, натурални био сокове и напитки.

ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТИ

оборудвани с високоспециализирана Техника за ултразвукова диагностика /ХайЛевъл,Видеоасистирана фибробронхоскопия осъществявана с обща анестезия, Транскраниален магнитен стимулатор, Анестезиологична техника - Респиратор за механична вентилация, вакумни помпи за почистване на дихателните пътища, кислородна система, апарати за лечение на Обструктивна сънна апнея (ЦИПАП,АПАП,БИПАП)/.

Специализирани кабинети по Кардиология и Психиатрия

СТАЦИОНАР

• 6 стаи с по едно медицинско легло отговарящо на стандарт за интензивни грижи,със собствен санитарен възел,телевизия,интернет.

• Две от стаите са за интензивни грижи с видео и стационарно наблюдение от специалисти.

• свободно движение на хора в неравостойно положение до всички модули на хосписа / Инвалидни рампи и асансьор за тежко болни/

МАНИПУЛАЦИОННА

за приготвяне на терапевтичните процедури

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР

за осъществяване социализация на хора с ментални проблеми, оборудван с модерен кухненски остров, зала за трудова, арт и професионална терапия.

ДРОГЕРИЯ И ДЕНОНОЩЕН АВТОМАТ

за продажба на ОТС продукти (английска абревиатура за лекарства без рецепта) от вендинг автомат работещ 24 часа в денонощието, произведен от лицензирана фирма за продажба на такива машини –Pharmashop 24 –Италия. Продажба на апарати за лечение на сънна апнея, кислородни концентратори, клапани за трениране на дишането, апарати за кръвно налягане, инхалатори, термометри, препарати за превенция на тютюнопушенето. Ортези.

Компютърен томограф

Медицински Център РеСпиро ООД инсталира нов Компютърен Томограф (Скенер) Сименс с най-високите характеристики за времето си. Метода работи със Здравна каса и на Свободен пазар от 01.05.2023г. Специална екстра е визуализация на камъни в бъбреци и жлъчен мехур и тяхното окачествяване за да може да се направи преценка за начина на лечението им.