Меню Затваряне

медицински центрове

ВСИЧКО ЗА ДИШАНЕТО

  • Функционална лаборатория на дишането
  • Алергологична лаборатория
  • Апаратура за диагностика нарушенията на съня
  • Медико-диагностична лаборатория
  • Апарат за измерване на костна плътност от най-ново поколение
  • Лицензирана Медико- диагностична лаборатория по образна диагностика
  • Компютърен томограф (Скенер) Сименс с най-високите характеристики за времето си.
  • Стационар
  • Манипулационна

Нашата философия е изразена в нашето лого: "Всичко за Дишането" защото дишането е живот.