Меню Затваряне
IMG_20200212_145804
IMG_20200212_145804
previous arrow
next arrow

ВСИЧКО ЗА ДИШАНЕТО

диагностициране и лечение на болестите , свързани с дишането

Медицински център “Респиро”

МЦ “Ре Спиро” е създаден през  м.юни 2014 г. Основната ни задача е диагностициране и лечение на болестите , свързани с дишането. Нашият девиз  е “Всичко за дишането” Дишането е физиологичен акт при който  се извършва газообмен между кислород и въглероден двуокис при живите същества. Освен тази  функция се извършват още и  други – контрол на кръвно- газовото равновесие, ендокринни функции, имунни функции, растежни функции. Дишането участва и  в други  физиологични процеси, свързани със  сърдечно-съдовата система, централната нервна система, сън. Като обобщение това е един изключително важен процес, без който живота е немислим. Съществуват болести ,засягащи  горните  дихателни пътища, долните  дихателни пътища, белодробния паренхим, аферентните и еферентните нервни пътища, отговорни за  дишането, централно-мозъчните структури отговорни за този процес, коровите структури, свързани с емоции и мисловна дейност, регулиращи дишането. Дишането и психиката са взаимно свързани.   Психични и поведенчески разстройства , свързани с нарушения  дейността на психиката, които   влошават качеството на живот, са също обект на нашето внимание и грижа.   Всичко това е наш ариал и ние ще се опитваме да ви помагаме при всички патологично променени процеси, влияещи върху  вашето  дишане и психика..

МЦ РеСпиро има сключен договор с НЗОК за 2015 г. за три пакета за оказване на помощ на здравноосигурени пациенти:
• белодробни болести
• психиатрия
• образна диагностика

МЦ РеСпиро разполага с апарат за измерване на костна плътност от най-ново поколение! Апаратът е произведен от “GE” (General Electric)!

МЦ “Ре Спиро” се намира на пл."Момина чешма" № 1 - площада на централната джамия, и ул. Иван Вазов 19 в гр. Разград - разполага с паркинг, инвалидна рампа и са налични указателни табели.

Във връзка с извършваната дейност ние разполагаме с:

Лицензирана Медико- диагностична лаборатория по образна диагностика с модерна рентгенова дигитална система и ехографска техника. Дигиталната рентгенограма дава възможност за моментално консултиране с водещи специалисти в страната и чужбина.

Медико-диагностична лаборатория за клинична, микробиологична, имунологична ,цитологична и хистологична диагностика,която се интерпретира от водещи специалисти в страната.

Стационарна и мобилна апаратура за диагностика нарушенията на съня /Обструктивна сънна апнея/-полиграф и скринингово устройство . Диагностиката се извършва за 24 ч.,след което се извършва титрациа с най модерни ЦИПАП и/или БИПАП апарати на съня .Всички полисомнографии могат да се консултират с водещи специалисти в УЕБ пространството.

Функционална лаборатория на дишането,където се извършва диагностика на динамичните и обемни нарушения на дишането /Спирометрии/

Алергологична лаборатория за извършване на алергична диагностика с кожно- алергични тестове,бронхопровокативни тестове и бронходилатативни тестове,които са златен стандарт за диагностика на Бронхиална астма и Хронична обструктивна белодробна болест.

Ехографи за коремна, плеврална и кардиологична диагностика от на ново поколение, холтери за ритъмни нарушения и кръвно налягане, Велоаргометрия, Дигитален ЕКГ апарат

Ние сме членове на Европейската респираторна асоциация, чийто девиз е "Всеки дъх е ценен", също така на Европейската психиатрична и еропейската кардиологична асоциации

Участваме редовно в национални и международни събития, свързани с процеса на дишането, за да можем да ви бъдем полезни с най-новите тенденции при лечение на тази патология. Контактуваме с водещи специалисти в България- капацитети в тази област

Във връзка с гореописаното, МЦ “Ре Спиро” извършва и следните здравно – медицински услуги:

– предписване на медикаментозно лечение, вкл. дългосрочно поддържащо лечение и проследяване,  

– насочване за  специализирани изследвания

– консултации, лечение и грижи  към други медицински заведения и специалисти,

– медицинска експертиза на работоспособността,

– издаване на болнични листове; насочване към ТЕЛК,

– издаване на медицински свидетелства и удостоверения (за притежаване на оръжие; за достъп до класифицирана информация; за психическа годност за изготвяне  на завещания, сделки с имоти)

– изготвя всички медицински документи  изисквани от българското законодателство.

Психично-здравната  помощ   включва специализирана диагностична оценка на състоянията, изготвяне  на терапевтичен план, провеждане на терапия, проследяване , индивидуално консултиране и психотерапия.   Цели се бързо откриване, правилна диагноза, овладяване на симптомите и развиване на ресурсите  на личността за справяне, съобразно индивидуалните потребности. Предоставената   конфиденциална среда при гарантирана дискретност  дава възможност за изследване и анализ  на житейските и личностови затруднения  и  преодоляването им  по начин зачитащ човешкото достойнство и уважение към правото на избор.   Психичните заболявания се развиват без оглед на възраст, раса, етническа принадлежност, социално положение и влошават качеството на живот. Често е трудно да направим първата крачка и да потърсим помощ от специалист за себе си  или за наш близък. Голяма част от нуждаещите се от лечение  не го правят  поради незнание, срам, предпазливост от етикетиране. Някои  от засегнатите, които не получават  професионална помощ се опитват да се справят сами с алкохол или транквиланти. Търсенето на квалифицирана  помощ за справяне с  проблемите е  проява на  сила, смелост  и воля  за възстановяване, а не  белег на слабост и малодушие. В центъра  се осъществява диагностична оценка , лечение  и проследяване на широк кръг психично- здравни състояния.