Меню Затваряне

Ценоразпис

Услуги в Лекарски кабинет:

Преглед

50 лв

Ехоскопия

50 лв

Спирометрия

20 лв

Плеврална и коремна пункция

150 лв

Видео асистирана фибробронхоскопия

300 лв

Транскраниална магнитна стимулация 

40 лв на сеанс

Полисомнографско изследване

150 лв

ЕКГ

10 лв

Проба за Антибиотик, Нестероидни производни  и други

10 лв

Услуги в Дневен  стационар:

Минимална потребитеска такса в България х2

5,80 лв на ден

При реализиране на приходи от Трудотерапия разпределение на Дивиденти.

Поставяне на високомаслен медикамент с пролонгирано действие

15 лв

Услуги в стационар:

Леглоден (включва континентална закуска-Кроасан+Кафе+ Портокалов сок, всекидневна смяна на хартиено бельо, телевизия, интернет - високоскоростен)

60 лв

Мускулна манипулация  

5 лв

Венозна манипулация

10 лв

Индивидуален пост от болногледач

25 лв на ден

Индивидуален пост от мед. сестра

40 лв на ден

Индивидуален пост от лекар

60 лв на ден

Поставяне на уретрален катетър

20 лв

Поставяне на гастро–дуоденална  сонда

30 лв

Обдишване с машина за неинвазивна вентилация 

20лв

Обдишване с О2 (Кислород)

10лв на ден

Поставяне на абокат

15 лв

Медикаментите използвани за медикаментозна Тх са по цени на едро Франко склад

Храненето се извършва с кетърингова фирма в еднократни съдове и цени поместени  на техният сайт

Физиотерапевтични процедури по цени на физиотерапевтични салони и практики

Дихателна рехабилитация -включва тренировка с клапани

15 лв на сеанс

Включване на система

20 лв

Инхалаторно лечение 

5лв без медикамент и /или 7лв с медикамент